• EN
سه‌شنبه, 1 تير 1400
  • ساعت : ۹:۵۷:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ 
  • کد خبر : ۶۵۸۷
تاكید معاون محترم وزیر نفت بر ضرورت ایجاد مراكز پژوهشی فعال و خودكفا در دانشگاه صنعت نفت
جناب آقای مهندس بیطرف، معاون محترم وزیر نفت که اخیرا حکم تمشیت امور دانشگاه صنعت نفت از سوی مقام عالی وزارت نفت به ایشان محول گردیده است، در جمع اعضای هیات رییسه محترم، دانشگاه صنعت نفت را بعنوان یک سرمایه علمی و دارای جایگاه ویژه با قدمت طولانی برای صنعت برشمردند. ایشان برلزوم ایجاد مراکز پژوهشی خودکفا و همکاری با دانشگاههای خارجی که در سوابق این دانشگاه می باشد تاکید فرمودند. مرکز تحقیقات دانشکده نفت تهران در راستای گسترش فعالیتهای پژوهشی غیر فنی صنعت نفت ونیز توسعه تعامل بین دانشگاه و صنعت، اجرای رهنمودهای جناب آقای مهندس بیطرف را در دستور کار داشته است. اهم این اقدامات انجام نیاز سنجی تحقیقاتی با مشارکت مدیران صنعت در بخش گاز و پتروشیمی و نیز راه اندازی پایگاه دانش غیر فنی صنعت نفت و گاز به عنوان موتور محرکه تحقیقات این بخش بوده است. با یاری خداوند متعال، نتایج این تلاشها در آتیه نزدیک منعکس خواهد شد
جناب آقای مهندس بیطرف، معاون محترم وزیر نفت که اخیرا حکم تمشیت امور دانشگاه صنعت نفت از سوی مقام عالی وزارت  نفت به ایشان محول گردیده است، در جمع اعضای هیات رییسه محترم، دانشگاه صنعت نفت را بعنوان یک سرمایه علمی و دارای جایگاه ویژه با قدمت طولانی برای صنعت برشمردند.
ایشان برلزوم ایجاد مراکز پژوهشی خودکفا و همکاری با دانشگاههای خارجی که در سوابق این دانشگاه می باشد تاکید فرمودند.
مرکز تحقیقات دانشکده نفت تهران در راستای گسترش فعالیتهای پژوهشی غیر فنی صنعت نفت ونیز توسعه تعامل بین دانشگاه و صنعت، اجرای رهنمودهای جناب آقای مهندس بیطرف را در دستور کار داشته است. اهم این اقدامات انجام نیاز سنجی تحقیقاتی با مشارکت مدیران صنعت در بخش گاز و پتروشیمی و نیز راه اندازی پایگاه دانش غیر فنی صنعت نفت و گاز به عنوان موتور محرکه تحقیقات این بخش بوده است. با یاری خداوند متعال، نتایج این تلاشها در آتیه نزدیک منعکس خواهد شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.5.0
    V5.7.5.0